Om mit arbejde

 

Træ taler umiddelbart til os. Det er et varmt, venligt og imødekommende materiale. 
Dets organiske struktur viser det levede liv. Det er træets liv der afspejles. 
Træ er opbygget af fibre og der er lyd i det.  Det responderer med lyd. Man kan hakke, banke, tromme på det, eller bygge musikinstrumenter af det. Det handler om akustik.
Mennesket har altid lavet akustiske træ-instrumenter. Træets egenart og konsistens skaber svingninger i et særlig svingningsområde. Lydens vibrationer er noget jeg har arbejdet med.

Alting svinger, alting har sit eget svingningsområde. Det er det der kendetegner forskellige materialer.

Sten og jord har en lavere og dybere lyd og svingningskonsistens end træ har, her er vi tydeligvis ”dybt nede i jorden”.

Det er helt enkel kemi og fysik, for bevæger vi os opad, så stiger svingningsgraden og bliver hurtigere og hurtigere, lydene bliver højere og højere, mens materialerne bliver lettere og lettere. Bevægelsen går fra fast stof, over væske til luft og æteriske dampe. 


Man kan bevæge sig lige så langt op, eller ned som det skal være, der vil stadigvæk være svingningsgrader.

Det er dog et ganske lille område, der ligger indenfor det menneskelige øres muligheder. Nogle kan måske høre og fornemme mere end andre.
Når snakken er om træ, så ligger svingningsgraden bekvemt inden for det menneskelige øres område.

Vi kan korresponderer fint med det, da vi så at sige tilhører den samme verden. Jeg ser træet som en god ven, jeg altid kan regne med, det kender til de vilkår jeg selv lever under – måske lidt mere og andet, hvem ved?

Hvem kan vide hvad et ældgammelt træ ved?

 

På det sidste er det funktionelle  kommet mere ind over. Det med at tingene har en funktion og kan bruges, som en stol,

et bord eller et skab. Det er en egenskab jeg er begyndt at fastholde og sætte pris på. I min bearbejdning søger jeg

at bibeholde træets organiske egenart, så træet vedbliver at udtrykke sig selv i mine arbejder. På et meget lille område

kan træets fibre vokse både den ene og den anden vej, skidttræ kalder man det, og smider det i brændekurven.

Sådan et stykke træ bruger jeg dog gerne. Intet er på forhånd dømt udenfor. Jeg finder ting alle steder og det er ikke

kun træ. Der er materialer alle vegne. Det kan være træ, metal, plastik, rust, tekstiler, tjære, papir, hvad som helst.

Min første intention er at indlemme det i mit arbejde. Det er en temmelig uoverkommelig opgave at indlemme alt,

hvad jeg får øje på, i mine arbejder. Så jeg opbygger en fond til at tage af, når tiden er moden.


På en eller anden måde er det altid overraskende og tilfredsstillende, når en af tingene passer ind. Det opleves som en

selvfølgelig og subjektiv fornemmelse. Jeg kasserer sjældent noget af det jeg finder, for det er en kærlighedsting.

Der er noget forpligtende og uudtalt af værdi i det, for alting har en værdi. Mit ønske er at følge tingene til de finder

deres plads. I sig selv er der en stor tilfredsstillelse forbundet med at lave et pænt bord. Det kræver koncentration

og indlevelse, især når jeg arbejder med forskellige træsorter som kinesisk vandgran, der en meget let og blød træart

og avnbøg, der er en af de hårde og tunge træarter. De kalder hver især på forskellige måder at arbejde på.

Det er vigtigt at omgive sig med ting man holder af. Jeg befinder mig godt med træ omkring mig i mine nærmeste omgivelser. 


Det sjove er, at alting har en værdi, men det skal indgå i den rette sammenhæng. Det er også her jeg ser en værdi i, at andre interesserer sig for mine ting, og måske ønsker at erhverve dem. Jeg maler ind imellem på tingene, når de indbyder til det. Tidligere malede jeg oliemalerier på lærreder.

I dag har mine billeder ikke de samme referencer og betydninger som tidligere. Det er som om der er kommet noget nyt indover, og noget er faldet væk.

Jeg tror det vil blive ved med at ske. Materialet får min skabende opmærksomhed, og giver en slags svar tilbage. Det er min bevidstgørelsesproces.

På samme måde er det interessant at følge med i, hvordan tingene langsomt finder deres plads i deres liv.

 

Et tema i min billedside er mine dyreportrætter. De er af en mere psykologisk karakter. Alle dyr har en dyresjæl.

Det er den jeg søger at skildre, ganske som når vi mennesker portrætterer os selv og hinanden. Det er vigtigt at medgive tingene det som de indeholder.

At blive bevidst om at enhver ting, ligesom ethvert levende væsen, rummer hele universet – Gud - om man vil. Vores ydre verden er en afspejling af vores indre.

Alt det vi ikke kan rumme i vores indre, vil mangle i den ydre verden.

 

Færdiggørelsen er helt igennem en fornemmelse indeni. Jeg lever med i processen hele vejen, det er den jeg forholder mig til. Jeg ved på forhånd ikke hvordan det skal være. Det er noget der er undervejs. Langsomt bliver jeg klar over, hvad det er jeg arbejder med. I starten er det uformuleret og jeg ved kun lidt om, hvor jeg vil hen. Afklaringen dukker frem undervejs.

 

En ikke uvæsentlig del af mit tema handler om, at jeg udtrykker mig om min egen eksistens, om menneskelivet og om vores fælles eksistens her på jorden. Derfor tror jeg det kan være interessant for andre at have mine arbejder stående i deres nærhed. Det er som om der ligger en almen dialog gemt i dem. Det er noget som er udover den funktion jeg giver tingene. 
Også mine drømme fortæller mig om de her ting, om at finde min egen rolle/funktion i mit eget liv. Heri ligger forbindelsen til helheden.


Peder Skytte, september 2015

Hvor kan man finde mig?
Send mig en besked

Selsøvej 30 C, 4050 Skibby

pederskytte@gmail.com

Mobil: 29865055

 

© 2015 af Rolf Skytte. PROUDLY created with Wix.com

Find mig på facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now